Pesten en racismePESTEN EN RACISME BOKA UNITED


Door de fusie in 2013 en de groei die de club sindsdien gekend heeft, is het aantal spelers, ouders en betrokkenen bij de club enorm gegroeid; Daarenboven is onze club gelegen in de rand rond Brussel. Hierdoor trekken we ook jongeren aan met een andere kleur of die een andere taal spreken. BOKA United wil een familieclub waar iedereen zich thuisvoelt en daarom willen we het probleem van het pesten en racisme proactief aanpakken. Begin januari 2016 hebben we de eerste campagne in de club gehouden waarbij we alle spelers van onze teams maar ook van de tegenstanders én de ouders betrokken hebben. We zullen dit jaarlijks herhalen.


Volstaat dit? Neen! Pesten en uitingen racisme gebeuren continu en subtiel. We lossen die niet op met een campagne en kunnen ook niet garanderen dat dit bij ons niet voorkomt. Net daarom willen we jullie aandacht vragen hiervoor en als jullie bij onze club spelen willen we jullie als ouder, als speler of als betrokkene bij de club vragen om hier attent voor te zijn en deze waarden hoog in het vaandel dragen.


De tekst hierna is wat de spelertjes voor het begin van de match als groep gelezen hebben.Beste medespelers, beste ouders en trainers,


Wij komen elke week voetballen omdat we dit graag doen en omdat we graag samen met onze vrienden zijn

Sommige spelers hebben een andere kleur of spreken we een andere taal maar dat maakt voor ons geen verschil

Integendeel zo leren we met iedereen om te gaan.


Ook pesten hoort niet thuis in het voetbal. Vriendjes die eens iets fout doen op het veld of nog niet zo goed kunnen spelen moedigen we aan.

We roepen niet op hen en pesten hen ook niet hiervoor. En ook niet als ze er wat anders uit zien, pesten we hen.


Alleen als we als vrienden op het veld staan, kunnen we als een ploeg voetballen. En alleen dan zullen we goed kunnen voetballen en kunnen winnen.


En dan nu allemaal samen :


“NEEN AAN PESTEN EN RACISME”