IntegriteitINTEGRITEIT BOKA UNITED


Vanuit voetbal Vlaanderen wil men een positief sportklimaat bevorderen. Men doet dit aan de hand van twee projecten nl. Come Together waarbij we de strijd aangaan tegen racisme en discriminatie en API (aanspreekpunt integriteit) dat zich richt op grensoverschrijdend gedrag (fysisch – psychisch – seksueel geweld – verwaarlozing en pesten) binnen de sport.


Ook binnen BOKA United willen we dat iedereen kan voetballen in een veilige omgeving, waar men zich goed voelt en plezier kan beleven. We kunnen dit bewaken als we met z’n allen (spelers, speelsters, trainers, supporters, bestuur, vrijwilligers, …) onze verantwoordelijkheid opnemen en gepast reageren op bovenstaand gedrag.


Het is belangrijk dat eenieder die hierover met vragen zit, een vermoeden of bezorgdheid heeft, een incident vaststelt en wil melden dit kan doen bij een onafhankelijk meldpunt waarin in alle discretie zal omgegaan worden met de gekregen informatie. Vanaf heden zal Frederik Vanhee deze functie invullen binnen de club, vanuit zijn interesse in het welzijn van mensen (hij is al jaar en dag hoofdverpleegkundige), gecombineerd met zijn passie voor voetbal.


Hij wil ernaar streven dat iedereen zich thuis voelt binnen BOKA United,. Als eerste aanspreekpersoon wil hij hierbij luisteren naar mensen hun verhaal, communicatie aangaan met betrokkenen, ondersteunen bij vragen en meldingen en doorverwijzen waar nodig.


Frederik (Fré) is bereikbaar via mail integriteit@bodegemkapelleunited.be of telefonisch via 0486/063125. Hij is als bouwcoördinator van U8-U9 ook vaak aanwezig op de club. Hij tracht dan zo spoedig mogelijk een afspraak te maken om met elkaar in gesprek te gaan.Door de fusie in 2013 en de groei die de club sindsdien gekend heeft, is het aantal spelers, ouders en betrokkenen bij de club enorm gegroeid; Daarenboven is onze club gelegen in de rand rond Brussel. Hierdoor trekken we ook jongeren aan met een andere kleur of die een andere taal spreken. BOKA United wil een familieclub waar iedereen zich thuisvoelt en daarom willen we het probleem van het pesten en racisme proactief aanpakken. Begin januari 2016 hebben we de eerste campagne in de club gehouden waarbij we alle spelers van onze teams maar ook van de tegenstanders én de ouders betrokken hebben. We zullen dit jaarlijks herhalen.


Volstaat dit? Neen! Pesten en uitingen racisme gebeuren continu en subtiel. We lossen die niet op met een campagne en kunnen ook niet garanderen dat dit bij ons niet voorkomt. Net daarom willen we jullie aandacht vragen hiervoor en als jullie bij onze club spelen willen we jullie als ouder, als speler of als betrokkene bij de club vragen om hier attent voor te zijn en deze waarden hoog in het vaandel dragen.


De tekst hierna is wat de spelertjes voor het begin van de match als groep gelezen hebben.


Beste medespelers, beste ouders en trainers,


Wij komen elke week voetballen omdat we dit graag doen en omdat we graag samen met onze vrienden zijn

Sommige spelers hebben een andere kleur of spreken we een andere taal maar dat maakt voor ons geen verschil

Integendeel zo leren we met iedereen om te gaan.


Ook pesten hoort niet thuis in het voetbal. Vriendjes die eens iets fout doen op het veld of nog niet zo goed kunnen spelen moedigen we aan.

We roepen niet op hen en pesten hen ook niet hiervoor. En ook niet als ze er wat anders uit zien, pesten we hen.


Alleen als we als vrienden op het veld staan, kunnen we als een ploeg voetballen. En alleen dan zullen we goed kunnen voetballen en kunnen winnen.


En dan nu allemaal samen :


“NEEN AAN PESTEN EN RACISME”


Wat doen we als er toch een geval van pesten opduikt: 4-sporen-beleid


1. Onderzoeken wat er juist gebeurd is
2. Praten met de gepeste en de pester, uitzoeken waarom er wordt gepest
3. Groepsgesprek over teamgeest, proberen oplossing te vinden met de groep
4. Eventueel ouders betrekken en standpunt innemen


Nieuw gedrag aanleren en terug een positieve sfeer scheppen.
Verder kunnen er ook andere vormen van onaanvaardbaar gedrag opduiken zoals:
Negeren van afspraken, bezit van gevaarlijke voorwerpen, stalking, racisme, vernederen, bedreigen, vechten, seksueel misbruik, voortdurende kritiek op medewerkers, …


In dat geval kan onze club-API een sanctie bepalen, in samenspraak met het bestuur:


• Berisping
• Officiële waarschuwing
• Schorsing of speler naar de regionale ploeg plaatsen
• Schrappen als lid