Sponsoring


SPONSORING BOKA UNITEDIntussen is het al iets meer dan vijf jaar geleden dat BOKA United boven de doopvont werd gehouden. In deze periode is onze vereniging ongelooflijk gegroeid en geëvolueerd. Op alle vlakken heeft de club zich sterk ontwikkeld en we mogen in alle bescheidenheid stellen dat BOKA United qua uitstraling tot ver buiten het Pajottenland gekend is en respect afdwingt. Dit is het werk van heel veel mensen die elke week opnieuw de waarden van de club uitdragen of ervoor zorgen dat alles perfect georganiseerd is zodat onze spelers en spelertjes in de beste omstandigheden hun sport kunnen uitoefenen.  


September 2018 was een belangrijk moment in de clubgeschiedenis. Danny Siroyt en Patrick Van den Bosch, de architecten van de fusieclub, zetten een stapje terug als voorzitter en geven de fakkel door aan een nieuw duo : Robert Vander Meulen en Frank Vandenborre. Robert en Frank hebben ook een lange geschiedenis in de club en kennen de geledingen door en door. Een perfecte overgang die toeliet om de continuïteit qua beleid te bewaren en tegelijk, zoals bij elke bestuurswissel, een moment om wat nieuwe accenten aan het verhaal van BOKA United toe te voegen. Het spreekt voor zich dat we graag even stilstaan bij enorme verdiensten van Danny en Patrick en hen graag bedanken voor hun inzet en engagement gedurende al die jaren maar ook, en dat is misschien wel het belangrijkste, voor hun doorzetting én toekomstvisie toen ze samen beslisten om tot de fusie over te gaan en zo de fundamenten te leggen voor wat de club vandaag is.
Bedankt Danny en Patrick!


Stilstaan is achteruitgaan en dat hebben we bij BOKA United goed begrepen. Bij ons staat het nooit stil. Ook de voorbije jaren mogen we fier zijn op wat er verwezenlijkt werd en op de nieuwe initiatieven die in de steigers werden gezet.


Teneinde nog meer kansen te bieden aan onze talentvolle jeugdspelers om de stap te zetten naar de eerste ploeg, hebben we geopteerd om in onze seniorenwerking over te gaan tot een integratie van de A-ploeg, de beloftenploeg en onze U21 ploeg. Al deze jongens worden gezamenlijk begeleid door een uitgebreide trainersstaf en kinesisten, zodanig dat ze zich zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan het volwassen voetbalniveau. Een ambitieus project waarmee we ons opnieuw trachten te onderscheiden en nog duidelijker willen aantonen dat we bij BOKA United echt kansen willen bieden aan jonge spelers met talent.


Maar ook rond onze jeugdploegen werken we constant verder aan de kwaliteit van de opleiding. Sinds 2017 mogen we aantreden op provinciaal niveau en het mag gezegd worden, onze ploegen kunnen dit niveau best aan. Elk jaar opnieuw zien we de kwaliteit van onze trainers en spelers verder vooruit gaan waarbij we vooral belang hechten aan een goede spelkwaliteit en aan de vooruitgang van elke individuele speler. De resultaten volgen dan automatisch en die zijn er de voorbije seizoen ook zonder twijfel geweest, van klein tot groot. In totaal bijna 30 jeugdploegen zorgen wekelijks voor veel plezier, spektakel én mooie resultaten.


Als club maken we er ook een punt van dat alle kinderen bij ons kunnen voetballen. We hebben onze werking uitgebreid de voorbije seizoenen verder uitgebreid met een aanbod voor de 4 en 5-jarigen en onze G-ploeg is intussen ook een vaste waarde. Tot slot maken we graag melding van een nieuw initiatief dat we vorig seizoen opgestart hebben. De missie van de club gaat verder dan voetbal voor de jeugd. We willen graag ook een steentje bijdragen aan de algemene gezondheid en fysieke paraatheid van iederen die bij de club betrokken is. Dat was het basisidee om te starten met BOKA Beweegt. Via dit event willen we iedereen die bij de club betrokken is aanzetten om meer te bewegen, volgens ieders mogelijkheden. Onder het meterschap van Evi Van Acker, voormalig Olympisch zeilster, hebben we vorig seizoen op geregelde tijdstippen challenges georganiseerd en in mei een wandel- en loopevent gehouden waar we voor de eerste keer toch bijna 200 deelnemers hadden die 6 of 12 km gelopen of gewandeld hebben.  Het is onze vaste wil om hier een jaarlijks event van te maken.


Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de steun van jullie, onze sponsors, klein en groot. Het bestuur wil u allen hiervoor graag bedanken en we hopen dat we ook de volgende jaren op uw steun mogen blijven rekenen. Uiteraard mag u daarvoor ook van ons iets in de plaats verwachten.  


Concreet willen we alle sponsors zo actief mogelijk bij de club betrekken en samen met de spelers, ouders, sportieve staf en alle sympathisanten één grote familie vormen. We bieden jullie graag een aanbod op maat en hebben wederom ons best gedaan om ons aanbod verder te laten evolueren. Naast de klassieke items blijven we ook inzetten op sponsorpacks die jullie toelaten op meerdere plaatsen en momenten visibiliteit te hebben. Nieuwe activiteiten zoals BOKA Beweegt bieden extra mogelijkheden. Daarnaast starten we met een nieuwe formule “De vrienden van BOKA”.  Verderop in de brochure vindt u meer uitleg hierbij.


U merkt het, de club staat niet stil en we hopen dat u het fijn vindt om deel uit te maken van onze grote familie! Het voltallige bestuur wil u allen hiervoor graag bedanken en we hopen dat we ook de volgende jaren op uw steun mogen rekenen.


Neem de brochure zeker door en kijk of u uw gading vindt. Wenst u toch een oplossing op maat? Geen probleem, we helpen u met plezier persoonlijk om te kijken hoe u een steentje kan bijdragen om onze dromen te realiseren.

 

Hebben we uw interesse opgewekt? Heeft u nog vragen? Bij volgende personen kan u steeds terecht :

 

Frank Vandenborre

frank.vandenborre@ageas.com 

0477/ 47 72 42


Robert Vander Meulen

robert@4E.be

0475/44 11 40