Sociale mediaSOCIALE MEDIA BOKA UNITEDHet klikt tussen jongeren en sociale media.


Facebook, Facetime, Twitter, Instagram, Swarm, Snapchat en andere zijn een deel van het leven van de jongeren geworden. Voor heel wat jongeren heeft sociale media een positieve invloed, maar alles heeft zijn prijs. Dat jongeren online worden geconfronteerd met risico’s is niet nieuw. Hoe zorgen we er voor dat onze kinderen veilig kunnen surfen? Net zoals we jongeren proberen aan te zetten om zich veilig in het verkeer te bewegen, of niet met vreemden mee te gaan als ze buitenspelen, moeten we hen ook leren om veilig en respectvol met anderen online om te springen.


Cyberpesten, grooming (het benaderen van en contact leggen met kinderen door een volwassene), sexting (het sturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s of video's) en cyberliefde zijn maar enkele voorbeelden van gevaren van sociale media. Als voetbalclub drijven we mee op de maatschappelijke evolutie. Het is dan ook onze taak om, samen met ouders, de jongeren voor te bereiden op de maatschappij, maar ook om onze eigen werking daarin niet uit het oog te verliezen. Vandaar dat we graag een aantal tips meegeven:Tips voor jongeren


1. Probeer steeds op een positieve manier om te gaan met internet in het algemeen en met sociale media in het bijzonder, maar onthoud 1 ding goed: de virtuele wereld is een schijnwereld.
2. Zet nooit je persoonlijke gegevens (adres – GSM – mail – inloggegevens) op de sociale media. Je riskeert bestookt te worden met reclame voor alles en nog wat. Ook mensen met verkeerde bedoelingen liggen voortdurend op de loer.
3. Zet geen commentaar over anderen op de sociale media (vermijd in ieder geval die zaken die je zelf absoluut niet zou willen).
4. Word enkel ‘vriend’ met mensen die je kent. Hou er rekening mee dat sommigen “fake” zijn en zich uitgeven voor andere mensen dan ze in werkelijkheid zijn. Niet iedereen heeft goede bedoelingen!
5. Vaak staan alle privacy-instellingen standard openbaar. Even zoeken en je vindt ongetwijfeld snel hoe je bepaalde gegevens privé kunt maken.
6. Denk goed na voor je iets online zet. Alles wat je online zet laat sporen na. Zeker als je een beetje kwaad bent, is het beter even te wachten om iets neer te schrijven.
7. Weet ook dat alles wat je bijv. op facebook post, eigendom wordt van facebook en dat facebook alles bewaart, ook al heb je zelf bepaalde foto’s / posts gewist. Ze blijven op de servers staan.

8. Kies voor een sterk paswoord. Gebruik letters (hoofdletters en kleine letters), tekens en cijfers door elkaar en geef je paswoord aan niemand door met uitzondering van je ouders omwille van je eigen veiligheid en welbevinden.
9. Denk goed na voor je iets gaat downloaden. Sommige bestanden en/of programma’s worden misschien wel gratis aangeboden maar kunnen onherroepelijke schade aanbrengen aan je PC of tablet.
10. Probeer op een open en eerlijke manier met je ouders te praten over sociale media.
11. Heb je twijfels over bepaalde dingen, vriendschapsverzoeken, ..., vraag steeds raad aan je ouders.
12. Schrijf altijd in de ik-vorm. Geef duidelijk aan dat hetgeen je neerschrijft je eigen mening is (en niet de algemene visie van BOKA). Publiceer niets in naam van BOKA.Tips voor ouders


1. Verbied het gebruik van sociale media door je kinderen niet.
Kinderen worden aangetrokken door wat niet mag. Ze zullen ongetwijfeld stiekem een account aanmaken als ouders het verbieden. Pas dan beginnen de echte problemen!
2. Toegang tot internet is er overal, van een computer tot smartphone. Het goed kunnen werken met de nieuwe media is bovendien van grote waarde voor zowel de studie, als later in een werksituatie, maar ook voor het hedendaagse sociale leven. Ons advies is dan ook zelf goed geïnformeerd te zijn over welk aanbod er is.
3. Maak samen een account aan. Bespreek het gebruik van de sociale media met je kinderen. Stel voor om samen het medium te kiezen en maak dan samen met je kind een account aan.
4. Zonder te sterk te neuzen in de privacy van je kind kun je op die manier een oogje in het zeil houden en ingrijpen indien nodig.
5. Surf regelmatig samen met je kind over het internet. Neem de tijd om te zien wat je kind op het internet doet, waar zijn interesses liggen en leer zelf ook werken met de programma's die je kind gebruikt.
6. Probeer je kind ervan te overtuigen om open en eerlijk over te communiceren over wat gebeurt op de sociale media.
7. Maak duidelijke afspraken met je kind over het internetgebruik zoals hoe lang hij/zij achter de computer mag zitten.
8. Help je kind een nickname of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Voorkom uiteraard vooral suggestieve namen zoals 'lovelygirl' of ‘loverboy’.

9. Bespreek met je kind dat hij/zij geen persoonlijke gegevens aan onbekenden mag geven zoals adres, telefoonnummer, mail, bankrekeningnummer, ... Zelfs het meedelen van hobby’s en de plaats waar deze uitgeoefend worden, wordt best niet gedaan.


Tips voor trainers, afgevaardigden, teambegeleiders en medewerkers


1. BOKA moedigt het gebruik van sociale media als een nieuwe manier van communiceren sterk aan. Er zijn enkele do’s en don’ts om als trainer, afgevaardigde, teambegeleider en/of medewerker met de sociale media om te gaan.
2. Blijf loyaal tegenover BOKA
3. Hou rekening met de waarden van BOKA als je op de sociale media (Facebook, Twitter, …) actief bent in hoedanigheid van trainer, afgevaardigde, teambegeleider, medewerker.
4. Denk eraan dat je op de sociale media een ambassadeur van onze club bent!
5. Maak duidelijk dat je in eigen naam spreekt. Schrijf altijd in de ik-vorm. Geef duidelijk aan dat hetgeen je neerschrijft je eigen mening is (en niet de algemene visie van BOKA).
6. Het internet vergeet niet. Alles wat je op internet schrijft, laat sporen na. Wat je geschreven hebt, blijft er staan en kan door iedereen gelezen worden.
7. Denk twee keer na voor je iets op de sociale media gooit.
8. Zeker als je kwaad, ontgoocheld of gelijk wat bent, is het verstandig toch even te wachten vooraleer iets neer te schrijven. Slaap er eerst een nachtje over! Deze raad geldt ook voor het sturen van mails.
9. Respect tegenover derden. Kritiek op scheidsrechters, tegenstrevers, federatie, overheid en andere externen horen NIET thuis op de sociale media!
10. Recht op privacy. Denk niet enkel aan je eigen privacy, maar ook aan deze van anderen. Verspreid geen foto’s, adressen en contactgegevens van spelers, trainers of medewerkers zonder hun toestemming!

11. Auteursrechten. Vermeld altijd je bron als je oefenstof of ander materiaal verspreidt.
12. Vriend worden met spelers. Denk er goed over na of je je spelers wel in je privé wilt toelaten! Word je vriend met een speler, dan meng je je opdracht binnen BOKA met je privéleven! Kan je dan nog objectief beoordelen?
13. Vergeet het klassieke gesprek niet. Niet elke boodschap kan via de sociale media gebracht worden. Moeilijke en gevoelige thema’s moeten nog steeds in een persoonlijk gesprek behandeld worden. Je kan beter inspelen op de emoties van het moment!


10 geboden voor computerethiek


1. Je zal de computer niet gebruiken om anderen te schaden.
2. Je zal andermans computerwerk niet verstoren.
3. Je zal niet rondneuzen in andermans bestanden.
4. Je zal de computer niet gebruiken om informatie van anderen te stelen.
5. Je zal de computer niet gebruiken om valse informatie te verspreiden.
6. Je zal de licentievoorwaarden van je software respecteren.
7. Je zal andermans computercapaciteit niet gebruiken zonder toestemming.
8. Je zal de copyrightregels respecteren en geen plagiaat plegen.
9. Je zal nadenken over de sociale consequenties van programma's die je gebruikt / maakt.
10. Je zal de computer weloverwogen en met respect gebruiken.


Conclusies


1. Denk na voor je een bericht of een foto verzendt via sociale media (facebook, twitter, snapchat, youtube, instagram, ...).
2. Wees je bewust van het mogelijke bereik van je actie. Realiseer je ook dat je een berichtje wel kunt verwijderen, maar dat het dan reeds lang verder verspreid kan zijn.
3. Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar grappig bedoelt, door andere mensen ook op die manier zal aangevoeld worden.
4. Gebruik de sociale media om elkaar positief tegemoet te treden, gebruik ze nooit om anderen te beschadigen. Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitlatingen.
5. Behandel iedereen (teamgenoten en clubgenoten, maar ook je tegenstanders) met respect. Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen zijn uit den boze. Hiertegen zal streng opgetreden worden.